Technikoludek – gry i zabawy. Karty do pobrania.

Stworzony przeze mnie materiał “Technikoludek – gry i zabawy”, powstał w wyniku współpracy w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla przedszkoli, będącego odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/21, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 41 w Rybniku, natomiast jego pomysłodawcami, jak również autorkami są Agnieszka Chudzik oraz Aleksandra Mazur.  Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.p41.miastorybnik.pl w zakładce “Projekty i programy”.

Karty można pobrać tu – Technikoludek – gry i zabawy.

Dodaj komentarz